คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

                                                  

ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
ปร.ด.นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0885498940
 
 
 
 
 
ดร.มะลิ สโรบล
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน
คบ.ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0854502702 
 
อ. พรชัย ชิณสา
วท.ม. เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
วท.บ. ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0870659622
 
อ. สุมินทร์ญา ทีทา
วท.ม. พลังงานทดแทน
วท.บ. ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
095-6501551
 
 
พิริยะ ปราณีกิจ
วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์
วท.บ.ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
084-1470306
 
 
 

ติดต่อเรา


061-0919160
061-0919160
สถานที่ทำการ
อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จำนวนผู้เยี่ยมชม


 

003340
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
4
81
3198
262
449
3340
Your IP: 34.234.207.100
2020-10-24 21:05